ท่านสมาชิกจะได้รับ USERNAME และ PASSWORD หลังจากนั้นสามารถเล่นได้ทันที